Persverklaring college gemeente Alkmaar rondom kort geding AZ en SAB

10 JUNI 2014, ALKMAAR

In antwoord op de vele vragen van de pers is de persverklaring van het college:

We nemen kennis van de mededeling van AZ dat zij hebben getekend. In navolging van het voorvonnis van de rechter dient alles stil te liggen. Het voorvonnis van de rechter is immers onverminderd van kracht. Wij wachten de uitspraak van de rechter af.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten