Alkmaar: omkering van rijrichting Gedempte Nieuwesloot

12 JUNI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
Dinsdag 24 juni organiseert gemeente Alkmaar een inloopbijeenkomst over het wijzigen van de verkeerscirculatie rond de Gedempte Nieuwesloot. Het college van B&W heeft onderzocht wat de effecten van deze maatregel zijn en is benieuwd naar de mening van omwonenden en ondernemers.

Gemeente Alkmaar wil de binnenstad zo goed mogelijk bereikbaar maken voor autoverkeer. Eén van de maatregelen die hier aan bijdragen is het herinvoeren van tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade.

Autoverkeer vanuit de richting van de Friesebrug kan in de nieuwe situatie, net als nu, niet linksaf de Gedempte Nieuwesloot inrijden. Dit betekent dat de bereikbaarheid van de Gedempte Nieuwesloot niet optimaal is. Daarom heeft de gemeenteraad gevraagd of het mogelijk is om Gedempte Nieuwsloot vanaf de Minderbroederstraat bereikbaar te maken. Dit betekent een omkering van de rijrichting van het eenrichtingsverkeer en een wijziging van de verkeerscirculatie in het gebied.

Het verkeerskundig onderzoek staat op de pagina Gedempte Nieuwesloot.

Korte vragenlijst

Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om een korte vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 30 juni 2014 ingeleverd worden.

Inloopbijeenkomst 24 juni

De inloopbijeenkomst is van 19:00 tot 21:00 uur, in de Prinsenzaal in het Stadhuis aan de Langestraat 97. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente Alkmaar aanwezig om vragen te beantwoorden.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten