Alkmaar: sportcluster Westrand van start!

Erven Molenaar trekken verzoek voorziening in. Bestemmingsplan in werking.

17 JUNI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
De Erven Molenaar hebben beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Westrand Zuid. Daarnaast hebben zij een voorlopige voorziening gevraagd, waardoor het bestemmingsplan werd geschorst. De zitting bij de Raad van State stond vandaag 17 juni 2014 gepland. Een uur voor de zitting besloten de Erven Molenaar hun verzoek om de voorlopige voorziening in te trekken. Hiermee is het bestemmingsplan Westrand Zuid vandaag in werking getreden.

Het college vindt de duidelijkheid die hiermee ontstaat verheugend. De gemeente had een sterke zaak, toch verdient het altijd de voorkeur er samen met belanghebbenden uit te komen. Het beroep van de Erven Molenaar heeft geen gevolgen voor het deel van de Westrand waar, onder andere, de trainingsvelden van AZ gepland staan. Wel wordt het overleg met hen voortgezet.

Wethouder De Baat (VVD): "De vergunningen voor de Westrand Zuid kunnen nu worden verleend. Er zijn geen belemmeringen voor het sportcluster Westrand. In het bijzonder kan de bouw van het sportcomplex De Meent en desgewenst het trainingscomplex AZ direct starten." Dit is een belangrijk gegeven bij het overleg dat het college met AZ wil voeren.

Citaten
"De vergunningen voor de Westrand Zuid kunnen nu worden verleend. Er zijn geen belemmeringen voor het sportcluster Westrand. In het bijzonder kan de bouw van het sportcomplex De Meent en desgewenst het trainingscomplex AZ direct starten." Wethouder Peter de Baat (VVD)
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten