Alkmaar houdt huishoudelijke hulp overeind

Lopende contracten verlengd

02 JULI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
Alkmaar houdt de voorziening voor huishoudelijke hulp ook ná 1 januari 2015 volledig in stand. Lopende contracten met zorgaanbieders worden verlengd met een jaar. Het college van B & W heeft dit gisteren besloten. Met dit besluit geeft het college uitvoering aan de wens van de gemeenteraden van de toekomstige fusiegemeente Alkmaar: Schermer, Graft-De Rijp en Alkmaar.

Wethouder WMO Anjo van de Ven (OPA) is verantwoordelijk voor de WMO in het college: “Ik beschouw huishoudelijke hulp als een zeer belangrijke basisvoorziening, die op een kwalitatief goed niveau uitgevoerd moet worden. Het belang van goede huishoudelijke hulp voor ouderen en hulpbehoevenden is groot. De onzekerheid onder deze groep mensen echter ook. Het is belangrijk om op tijd zekerheid te geven, zodat deze groep mensen weet dat zij ook in de toekomst nog die huishoudelijke hulp blijven houden. Dit besluit zorgt daarvoor. Dankzij de huishoudelijke hulp is het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen. Het maakt mensen meer zelfredzaam.”

Tijdige signalering problemen

De wethouder ziet nog een voordeel in de maatwerkvoorziening: “Tijdige signalering van problemen is belangrijk. Met deze keuze is dat gewaarborgd. Zo kan tijdig worden ingegrepen om verergering of verwaarlozing te voorkomen. Met de inzet van goede huishoudelijke hulp is het ook mogelijk om ingrijpendere, duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen, dan wel uit te stellen.”

Keuzes

Per 1 januari 2015 is de inzet van huishoudelijke hulp als onderdeel van de WMO, de verantwoordelijkheid van de gemeente. De drie gemeenteraden van Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer zijn over de verschillende opties op 26 mei geïnformeerd tijdens een opiniërende raadsbijeenkomst.

Keukentafelgesprek

De raden spraken zich daarbij uit voor de handhaving van de maatwerkvoorziening en zetten daarmee een belangrijke stap in de vorming van een nieuw Alkmaars Wmo-beleid. Inzet en aard van huishoudelijke hulp worden dan vooral bepaald door de wensen en noden van de cliënt. Beide worden vastgesteld aan de hand van het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’ tussen cliënt en WMO-consulent.

Resultaatfinanciering

De lopende contracten met de zorgaanbieders worden met een jaar verlengd, met als voorwaarde dat de aanbieders akkoord gaan met de zogenoemde ‘resultaatfinanciering’. Hierbij wordt de financiering direct gekoppeld aan het resultaat. De gemeente beschouwt deze vorm van financiering als de best mogelijke manier om sturing te hebben op de kwaliteit van de geboden zorg.

FNV positief

De gemeente weet zich bij haar keuze gesteund door de vakbond FNV die zich in een recente benchmark positief uitsprak over de gekozen aanpak en tarieven.

Citaten
"Tijdige signalering van problemen is belangrijk. Met deze keuze is dat gewaarborgd. Zo kan tijdig worden ingegrepen om verergering of verwaarlozing te voorkomen. Met de inzet van goede huishoudelijke hulp is het ook mogelijk om ingrijpendere, duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen, dan wel uit te stellen." Wethouder welzijn Anjo van de Ven (OPA):
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten