Resultaten archeologisch onderzoek Paardenmarkt gebundeld

"graven en begraven bij de Minderbroeders" in najaar te koop

11 JULI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
Vrijdag 11 juli overhandigt wethouder Anjo van de Ven het eerste exemplaar van het archeologisch onderzoeksrapport van de opgraving aan de Paardenmarkt aan gedeputeerde Elvira Sweet. In het uitgebreide onderzoeksrapport “Graven en begraven bij de Minderbroeders” zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek uit 2010 gebundeld. Vanaf het najaar is het onderzoeksrapport ook voor het publiek te koop. De overhandiging vindt plaats in Stedelijk Museum Alkmaar, waar vanaf 11 juli een reconstructie te zien is van een schedel van 'de Alkmaarse vrouw'.

Massagraven

In 2010 werd er een archeologisch onderzoek op de Paardenmarkt in Alkmaar uitgevoerd door archeologiebedrijf Hollandia uit Zaandijk en bijgestaan door vele studenten van de Universiteit Leiden onder leiding van Menno Hoogland. De bevindingen van deze opgraving haalden de lokale, regionale en zelfs de landelijke media. Tijdens de opgravingen werden er 189 individuele begravingen gevonden en twee massagraven uit 1573 ontdekt. Bijna alle aangetroffen individuen zijn voor verder onderzoek naar de Universiteit Leiden gebracht.

Historische bestrating en ‘Oudste Alkmaarder’

Naast de begravingen werden er ook andere bijzondere ontdekkingen gedaan, zoals het grootste stuk historische bestrating dat ooit in Alkmaar is gevonden. Diagonaal over het plein liep een brede baan van kiezels en daarnaast de resten van de monsterbaan. Op de monsterbaan konden de paarden in actie getoond worden tijdens marktdagen.

Bijna aan het eind van de opgraving werd een volkomen uniek prehistorisch graf blootgelegd. Van het lichaam is het silhouet bewaard gebleven. De tot nu toe oudste Alkmaarder of Alkmaarse lag op de zij met opgetrokken knieën begraven. C14 datering van de tandkapsels liet een datering zien van 50 voor Chr. Tot 90 na Chr.; de late IJzertijd/inheems Romeinse tijd.

Onderzoeksrapport

Om te zorgen dat het verhaal en de onderzoeksresultaten voor een breed publiek beschikbaar komen is er de afgelopen jaren hard gewerkt door Hollandia archeologen, de studenten en deskundigen van de Universiteit Leiden en de archeologen van de gemeente Alkmaar. Dat heeft geresulteerd in dit onderzoeksrapport “Graven en begraven bij de Minderbroeders” alweer deel 22 in de reeks Rapporten over de Alkmaarse Monumenten en Archeologie. Dit rapport zal vanaf het najaar te koop zijn.

Gezichtsreconstructie

Van de in het kleine massagraf aangetroffen vrouw is door middel van forensische technieken een gezichtsreconstructie gemaakt. Deze reconstructie wordt op 11 juli door de Provincie onthuld in het Stedelijk Museum Alkmaar en zal daar gedurende een week te zien zijn. Daarna is de `Alkmaarse Vrouw’ vanaf januari 2015 te zien in het huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat in opdracht van de provincie Noord-Holland wordt gebouwd in Castricum. Deze wetenschappelijke reconstructies worden gebruikt in het Huis van Hilde het verhaal te vertellen van diverse periodes uit de geschiedenis van Noord-Holland.

Bezoek
Nieuwsgierig naar deze Alkmaarse vrouw en haar verhaal? Bezoek dan de tentoonstelling die van 11 tot 20 juli duurt in Stedelijk Museum Alkmaar. Toegang is vrij. Wilt u ook de zaal over het ‘Beleg op Alkmaar’ bezoeken, dan heeft u wel een entreekaartje nodig. Hier zijn nog vier skeletten en een schedel met kogelfragment uit het grote massagraf te zien. 

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten