Overeenstemming over erfpacht voormalig IJkgebouw in het Victoriepark

IJkgebouw terug naar oorspronkelijk plan

17 JULI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
Er is een belangrijke stap gezet op de weg naar de totstandkoming van een nieuw IJkgebouw - met hotelkamers - in het Victoriepark. Gemeente en de Stichting Vrienden van Victorie zijn het eens over de erfpacht. Wethouder ruimtelijke ordening Anjo van de Ven (OPA) en voorzitter van de Stichting Vrienden van Victorie John Steenbeek ondertekenen maandag 21 juli de erfpachtovereenkomst in het stadhuis van Alkmaar.

Voorgeschiedenis

De ontwikkeling van het voormalig IJkgebouw speelt al lang. 1 april 2010 kreeg de Stichting van de gemeenteraad om de gelegenheid om een eerste plan verder uit te werken. Dat wasin november 2010 gereed. Het college heeft de ontwikkeling het gebouw vervolgens op 4 januari 2011 aan de Stichting gegund. De Stichting kwam in mei 2013 met een nieuw voorstel waarin een extra verdieping en ondergronds parkeren was voorzien. Het college heeft dit voor meningsvorming voorgelegd aan de raadscommissie.

Oorspronkelijk plan

Nadat de raadscommissie het ‘plan met parkeerkelder’ had afgekeurd, is Stichting Vrienden van Victorie teruggekeerd naar het oorspronkelijke plan. Dit plan omvat een horecagelegenheid, met restaurant en hotel of bed and breakfast. Ook zijn expositie- en vergaderruimten toegestaan. De gemeente en de Stichting hebben hier de afgelopen maanden overleg over gevoerd. Daarbij is ook gesproken over de mogelijkheid van een terras aan het water.

Wethouder Anjo van de Ven (OPA) is blij met deze ontwikkeling: “Nu de erfpacht is geregeld, kan die ruïne in het mooie Victoriepark eindelijk ontwikkeld worden tot een mooi en functioneel gebouw, een aanwinst voor het Victoriepark.”Ook John Steenbeek is tevreden: “De erfpachtovereenkomst is nu definitief. Voor ons een belangrijk ‘IJkpunt’ in de ontwikkeling van het project. Zaken worden nu concreet. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de gemeente en de selectieprocedure voor de exploitatie van de horeca.”

De komende periode zal Stichting Vrienden van Victorie de plannen verder uitwerken, zodat zij een omgevingsvergunning kan aanvragen. De Stichting vrienden van Victorie zal de plannen nog aan omwonenden presenteren tijdens een informatiebijeenkomst.

1 augustus start de selectieprocedure voor kandidaat horecaexploitanten.

Citaten
"“Nu de erfpacht is geregeld, kan die ruïne in het mooie Victoriepark eindelijk ontwikkeld worden tot een mooi en functioneel gebouw, een aanwinst voor het Victoriepark.”" Wethouder Anjo van de Ven (OPA)
"“De erfpachtovereenkomst is nu definitief. Voor ons een belangrijk ‘IJkpunt’ in de ontwikkeling van het project. Zaken worden nu concreet. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de gemeente en de selectieprocedure voor de exploitatie van de horeca.”" John Steenbeek, voorzitter Vrienden van Victorie
Afbeeldingen
Documenten
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten