Afscheid ‘Alkmaars diagonaaltje’

21 JULI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
Woensdag 23 juli installeert de gemeente Alkmaar een nieuwe verkeersregeling op het kruispunt Geestersingel-Helderseweg. Fietsers kunnen dan niet meer schuin oversteken, maar moeten twee keer haaks oversteken. Dit mocht voorheen ook niet, maar werd wel gedaan. De fietsers en voetgangers krijgen namelijk tegelijk groen met het autoverkeer. Hiermee nemen we afscheid van het ‘Alkmaarse diagonaaltje’. Om te zorgen dat de nieuwe situatie duidelijk is, staan er borden om aan te geven, dat men niet schuin over mag steken. Ook staan er de eerste week overdag verkeersregelaars . Als de scholen weer gaan beginnen staan de verkeersregelaars er de 1ste week weer.

De nieuwe regeling is nodig omdat het weer mogelijk is op de Kanaalkade in twee richtingen te rijden. Hiervoor zijn op het kruispunt de rijstroken anders ingedeeld. Dat had weer tot gevolg dat de verkeersregeling aangepast moest worden. Door de nieuwe rijstrookindeling is het mogelijk om al het verkeer, dat geen conflict met elkaar heeft, tegelijk groen te geven. Voor de fietser betekent het echter wel, dat hij of zij niet meer schuin over kan steken. Door de nieuwe indeling en inregeling gaat de gemiddelde wachttijd voor de weggebruiker flink omlaag. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer.

Nieuwe indeling

Voor het autoverkeer komt op de Kanaalkade een aparte rijstrook voor rechtsafverkeer. Op de Geestersingel komt er een aparte ‘rechtsaffer’. Wanneer de Tesselsebrug openstaat kan al het verkeer dat niet naar de Tesselsebrug gaat, gewoon doorrijden. De verbinding Helderseweg-Kanaalkade krijgt ook gewoon groen. De busbanen op het kruispunt zijn er straks niet meer. De bussen rijden tussen het overige verkeer. Zij krijgen nog wel prioriteit omdat de bussen de werking van de verkeerslichten kunnen beïnvloeden. Er komt geen ‘linksaffer’ op de Geestersingel. Volgend jaar evalueert de gemeente de verkeerssituatie en bepaalt dan of een ‘linksaffer’op de Geestersingel mogelijk is.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten