Alkmaar Sportstad goed uit de startblokken

11 JULI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
De gemeenteraad van Alkmaar stelde medio 2012 de visienota ‘Alkmaars Startsignaal’ unaniem vast. Daarmee werd het vernieuwende beleidskader sport een feit. Centraal in het Alkmaars Startsignaal staat de belangrijke bijdrage van sport aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling voor de toekomst van de stad en haar regio. Het Alkmaars Startsignaal is vertaald naar het programma Alkmaar Sportstad. Binnen het sportprogramma wordt hard gewerkt aan vernieuwende projecten en het creëren van synergie tussen sport en maatschappelijke of commerciële organisaties.

Resultaten

Een heel concreet en zichtbaar resultaat in het sportprogramma is de vernieuwing van De Nieuwe Meent. Dit hypermoderne sportcomplex wordt in 2015 opgeleverd.

Ook op organisatorische vlak zijn concrete resultaten behaald, zoals de start van zes pilots tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. De pilots zijn gericht op jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding van gehandicapten. Daarnaast worden vijf sportrecreatieve routes in de gemeente Alkmaar ontwikkeld. Belangrijke andere resultaten zijn de erkenning van het zevende regionale trainingscentra in Alkmaar (RTC Trampolinespringen Triffis) en de netwerkbijeenkomst Sport & Economie voor Alkmaarse ondernemers.

Wethouder sport, Peter de Baat (VVD): “Alkmaar kiest ervoor om meer te investeren in sport. In samenwerking met verenigingen, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke instellingen zijn we goed uit de startblokken. We liggen goed op koers, zoals blijkt uit de voortgangsrapportage ‘Alkmaar Sportstad.”

Een volledig overzicht van de behaalde resultaten en een vooruitzicht zijn gebundeld in de voortgangsrapportage ‘Alkmaar Sportstad’.

Documenten
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten