Rijksregeling Cer afgeschaft: gemeente komt Alkmaarders tegemoet

30 JULI 2014, ALKMAAR
Samenvatting
Mensen met hoge zorgkosten – vaak door een chronische ziekte of handicap – konden tot voor kort ondersteuning van het Rijk krijgen, zoals de Compensatie eigen risico (Cer). Het kabinet heeft deze regeling echter stopgezet en dat treft ook Alkmaarders. De gemeente komt een deel van hen alsnog tegemoet, met een eenmalige bijdrage van € 99 op de zorgkosten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Mensen die de compensatie voor het eigen risico ontvingen, zijn door het Centrale Administratie Kantoor (CAK) via een brief op de hoogte gesteld van de stopzetting. Hierbij verwijst het CAK tegelijk door naar de gemeente, die de afschaffing van de bijdrage gedeeltelijk opvangt met geld dat het Rijk hiervoor aan gemeenten beschikbaar stelt. Dit bedrag is overigens een stuk minder dan dat er beschikbaar was voor de Cer.

Wie krijgt een tegemoetkoming?

De gemeente Alkmaar compenseert in 2014 mensen met een chronische ziekte of handicap en een laag inkomen. Deze tegemoetkoming komt vanuit de bestaande gemeentelijke regeling Meedoen met een beperking. Iedereen die nu al gebruikmaakt van de regeling Meedoen met een beperking, krijgt automatisch € 99,- bijgestort. Daarnaast kan iedereen die de brief van het CAK ontving, zich aanmelden via de antwoordkaart bij de brief. De gemeente ontvangt de aanmeldingen van het CAK, en kijkt dan wie er alsnog in aanmerking komt voor de vergoeding.

Eind 2014 meer informatie over de nieuwe regeling

Voor het jaar 2015 en daarna, werkt Alkmaar aan de invulling van een nieuwe regeling. Zodra er meer duidelijk is over hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien, wordt dat onder andere via de gemeentelijke website bekend gemaakt. Dit is naar verwachting eind 2014. 

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten