Stadspanel wordt Alkmaarpanel

Nieuwe deelnemers zeer welkom

04 NOVEMBER 2014, ALKMAAR
Samenvatting
Het Stadspanel is al jaren een begrip in Alkmaar. Deelnemers gaven via online enquȇtes hun mening over allerlei onderwerpen die in Alkmaar speelden. De afgelopen periode is er geen gebruik meer gemaakt van het panel. Het gemeentebestuur vindt de mening van inwoners van Alkmaar echter wel zeer waardevol. Daarom wordt het Stadspanel nieuw leven ingeblazen onder de naam Alkmaarpanel. Ook nieuwe deelnemers zijn welkom.

Wat is de mening van inwoners? Zijn er voldoende sportvoorzieningen in de wijk? Worden de groenvoorzieningen netjes onderhouden en is de wijk wel veilig? De gemeente is benieuwd naar antwoorden op dit soort vragen. Als gemeente besluiten we over zaken die inwoners raken. Om dat goed te doen en rekening te houden met wat er leeft in de stad, hoort de gemeente graag wat mensen bezighoudt op allerlei gebied. Denkt bijvoorbeeld aan wonen, sporten, bereikbaarheid, recreatievoorzieningen en nog veel meer.

De mening van inwoners telt

Om de mening van inwoners te horen, wordt het Alkmaarpanel ingezet. Hiervoor kan de gemeente nog veel nieuwe panelleden gebruiken. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter er gepeild kan worden wat wel en niet gewenst is in de stad. Daarom nodigt de gemeente iedereen - en jongeren van 18 jaar en ouder in het bijzonder - van harte uit om lid te worden van het Alkmaarpanel! Inwoners die al lid waren van het Stadspanel ontvangen automatisch bericht over de verandering van Stads- naar Alkmaarpanel en worden uitgenodigd om aan het eerste onderzoek van het Alkmaarpanel mee te doen.

Hoe werkt het?

Het Alkmaarpanel is een digitaal platform. Inwoners die zich aanmelden, worden maximaal 10 keer per jaar gevraagd online een aantal vragen te beantwoorden. Dit gebeurt anoniem, dus persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om bijvoorbeeld panelleden uit een bepaalde wijk specifiek te bevragen over iets dat in hun buurt speelt. Andere gemeentelijke afdelingen kunnen en mogen niet bij de gegevens. Deelnemers zijn vrij om mee te doen aan de onderzoeken, er is geen enkele verplichting. Uiteraard kunnen deelnemers zich ook weer uitschrijven, wanneer ze dat willen.

Direct al meedoen?

Inwoners kunnen direct al meedoen aan een peiling van het vernieuwde Alkmaarpanel. Een online enquête is te vinden op http://www.startvragenlijst.nl/alkmaarpanel. Na het invullen van de vragenlijst, kan men zich aanmelden als lid van het Alkmaarpanel.

Afbeeldingen
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten