Reactie gemeente Alkmaar ten aanzien van videobeelden

06 MAART 2015, ALKMAAR
Samenvatting
De gemeente Alkmaar heeft naar aanleiding van videobeelden die via social media zijn verspreid over handhavers die ondersteunen bij het opruimen van vuilnis van een man een feitenonderzoek ingesteld. Op basis van deze feiten concludeert de gemeente dat de handhavers volgens afspraak en juist hebben gehandeld.

Burgemeester Piet Bruinooge: “Wij betreuren alle commotie die is ontstaan door in deze context geplaatste videobeelden. Ik wil wijzen op zorgvuldigheid en de juiste achtergronden van deze handhaving. De persoon in kwestie is bij ons en verschillende instanties, zoals politie en GGZ, al sinds 2000 bekend en krijgt professionele hulp. Vanuit openbare orde en volksgezondheid hebben de handhavers deze week volgens gemaakte afspraken ondersteund bij het opruimen van door deze man verzameld vuilnis. Reeds lang zijn verschillende instanties al intensief met deze man bezig. Uiteraard hebben we nu weer professionele hulp ingezet voor deze persoon.”


Bekend bij de gemeente en instellingen:

De persoon in kwestie zwerft al vanaf ongeveer 2000 in en rondom Winkelcentrum De Mare en zorgt daar regelmatig voor overlast. Hij is bekend bij meerdere instanties en krijgt professionele hulp aangeboden.

De man verzamelt al jaren vuilnis uit containers die bij De Mare staan en spreekt bezoekers van het winkelcentrum aan. De laatste tijd wordt het verzamelen obsessiever en wordt hij steeds agressiever. Hij draagt een mes bij zich en heeft daar mensen meerdere malen mee bedreigd. Ook verbaal is hij agressief. De man heeft meerder gebiedsverboden, waaronder in De Mare en een supermarkt. Een aantal keren is hij wegens het schenden van dit gebiedsverbod door de politie bekeurd.

Deze week kwam er een melding bij Stadstoezicht dat de man wederom veel afval had verzameld uit de containers bij De Mare, zeker 700 kilogram, waaronder verrotte etenswaren, fietswrakken, kapotte stoelen en ander restmateriaal. Dit afval levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Er zijn ook ratten gesignaleerd bij de spullen die gisteren zijn weggegooid. Stadstoezicht is daarop naar De Mare gegaan en heeft geïnspecteerd waar het door de wijkagent gesignaleerde afval stond. Vervolgens is Stadswerk ingeschakeld om het afval af te voeren. De verspreide videobeelden tonen een deel van het opruimen van al het genoemde afval bij het Europaplein, waaronder een wrakfiets volgepakt met tassen met etensresten en afval.

Als gemeente Alkmaar zijn we al jaren met deze man bezig. Burgemeester Bruinooge: "Uiteraard laten we deze persoon niet los."

Citaten
"Wij betreuren alle commotie die is ontstaan door in deze context geplaatste videobeelden. Ik wil wijzen op zorgvuldigheid en de juiste achtergronden van deze handhaving. De persoon in kwestie is bij ons en verschillende instanties, zoals politie en GGZ, al sinds 2000 bekend en krijgt professionele hulp. Vanuit openbare orde en volksgezondheid hebben de handhavers deze week volgens gemaakte afspraken ondersteund bij het opruimen van door deze man verzameld vuilnis. Reeds lang zijn verschillende instanties al intensief met deze man bezig. Uiteraard hebben we nu weer professionele hulp ingezet voor deze persoon." Burgemeester Piet Bruinooge:
"Uiteraard laten we deze persoon niet los." Burgemeester Piet Bruinooge:
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten